Overføring av nerver for å delvis gjenopprette øvre funksjon ved tetraplegi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/nerve-transfer-to-partially-restore-upper-limb-function-in-tetraplegia)