Nye metoder for behandling av perifer arteriesykdom (PAD) - En rapport fra CADHT

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/new-technologies-for-the-treatment-of-peripheral-artery-disease)