Utskriving på operasjonsdagen etter innsetting av total hofteprotese (THP)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/andre-metoder/outpatient-same-day-total-hip-replacement)