Vente og se strategi som alternativ til kirurgi ved oppfølging av pasienter med rektalkreft og fullstendig klinisk tilbakegang

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/rectal-cancer-with-complete-clinical-remission-after-chemoradiotherapy-resection-or-watch-and-wait-rektalcancer-med-komplett-remission-efter-kemoradioterapi-operation-eller-aktiv-exspektans)