Revurdering av hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/revurdering-av-hysterektomi-ved-kraftige-menstruasjonsblodninger)