Kirurgisk forsterkning av skulderleddkapselen ved symptomgivende rupturer i rotatormansjetten

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/superior-capsular-augmentation-for-massive-rotator-cuff-tears)