Embolisering av arteria rectalis superior ved hemorroider

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/superior-rectal-artery-embolisation-for-haemorrhoids)