Tidlig støttet utskrivning og hjemmebasert rehabilitering etter slag hos eldre

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/tidlig-stottet-utskrivning-og-hjemmebasert-rehabilitering-etter-slag-hos-eldre)