Transaksial tilgang ved lumbosakral fusjonsoperasjon for kroniske ryggsmerter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/transaxial-interbody-lumbosacral-fusion-for-severe-chronic-low-back-pain)