Transkateter aortaklaffe-innsetting ved aortastenose - Oppdatert retningslinje fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/transcatheter-aortic-valve-implantation-for-aortic-stenosis)