Transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) ved benign prostatahyperplasi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/transuretral-mikrobolgebehandling-tumt-ved-benign-prostatahyperplasi)