Transvaginal tilgang ved reparasjon med nett ved fremfall av fremre eller bakre skjedevegg

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/transvaginal-mesh-repair-of-anterior-or-posterior-vaginal-wall-prolapse)