Triage for prioritering ved akuttmottak

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/triage-for-prioritering-pa-akutmottagningen)