Vurdering av hvilke kirurgiske metoder som kan/bør anbefales i rutinebehandling for sykelig overvekt i Norge

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/andre-metoder/vurdering-av-hvilke-kirurgiske-metoder-som-kan-bor-anbefales-i-rutinebehandling-for-sykelig-overvekt-i-norge)