Justerbar shunt (Miethke proSA) i behandling av vannhode (hydrocephalus)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/barn-og-unge/justerbar-shunt-miethke-prosa-i-behandling-av-vannhode-hydrocephalus)