Trådløst justerbart arteriebånd (Flowchart PAB) i behandling av medfødt hjertefeil hos spedbarn

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/barn-og-unge/tradlost-justerbart-arterieband-flowchart-pab-i-behandling-av-medfodt-hjertefeil-hos-spedbarn)