Albutrepenonacog alfa (Idelvion) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/albutrepenonacog-alfa-idelvion-til-behandling-og-profylakse-av-blodning-hos-pasienter-med-hemofili-b-medfodt-faktor-ix-mangel)