Andexanet alfa til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødninger

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/andexanet-alfa-til-reversering-av-faktor-xa-hemmer-induserte-blodninger)