Efraloctocog alfa (Eloctate) for behandling av blødersykdom (hemofili A) hos voksne og barn

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/efraloctocog-alfa-eloctate-for-behandling-av-blodersykdom-hemofili-a-hos-voksne-og-barn)