Eftrenonacog alfa (Alprolix®) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX mangel)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/eftrenonacog-alfa-alprolix-til-behandling-og-profylakse-av-blodning-hos-pasienter-med-hemofili-b-medfodt-faktor-ix-mangel)