Idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med ofatumumab til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/idelalisib-zydelig-i-kombinasjon-med-ofatumumab-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-kronisk-lymfatisk-leukemi-kll)