Koagulasjonsfaktor X (Coagadex) i behandling av faktor X-mangel

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/koagulasjonsfaktor-x-coagadex-i-behandling-av-faktor-x-mangel)