Lonoktokog alfa (Afstyla) til behandling av hemofili A

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/lonoktokog-alfa-afstyla-til-behandling-av-hemofili-a)