Nivolumab (Opdivo®) ved tilbakefallsbehandling av klassisk Hodgkins lymfom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/nivolumab-opdivo-ved-tilbakefallsbehandling-av-klassisk-hodgkins-lymfom)