Nonacog gamma (Rixubis®) til behandling og profylakse av pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/nonacog-gamma-rixubis-til-behandling-og-profylakse-av-pasienter-med-hemofili-b-medfodt-faktor-ix-mangel)