Nytt system (Hemosep) for ultrafiltrering og konservering av blod under hjertekirurgi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/nytt-system-hemosep-for-ultrafiltrering-og-konservering-av-blod-under-hjertekirurgi)