Pasientnær hurtigtest (PIFA PlussPF4) for påvisning av heparinindusert trombocytopeni

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/pasientnaer-hurtigtest-pifa-plusspf4-for-pavisning-av-heparinindusert-trombocytopeni)