Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av tilbakevendende (residiv) eller behandlingsrefraktær Hodgkins lymfom (HL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/pembrolizumab-keytruda-til-behandling-av-tilbakevendende-residiv-eller-behandlingsrefraktaer-hodgkins-lymfom-hl)