Thymidine Kinase (TK) basert celleterapi som tilleggsbehandling ved akutt leukemi hos pasienter som er kandidater til hematopoetisk stamcelletransplantasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/blod/thymidine-kinase-tk-basert-celleterapi-som-tilleggsbehandling-ved-akutt-leukemi-hos-pasienter-som-er-kandidater-til-hematopoetisk-stamcelletransplantasjon)