Automatisk matching av pre-operativ CT med røntgen under endovaskulær kirurgi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/automatisk-matching-av-pre-operativ-ct-med-rontgen-under-endovaskulaer-kirurgi)