Blodprøve for kartlegging av genekspresjon (Corus, CAD) i utredning av koronarsykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/blodprove-for-kartlegging-av-genekspresjon-corus-cad-i-utredning-av-koronarsykdom)