Blodprøvebasert immunbiomarkørtest (EarlyCDT®-Lung) for risikovurdering av lungekreft ved ikke avklarte lungenoduli

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/blodprovebasert-immunbiomarkortest-earlycdt-lung-for-risikovurdering-av-lungekreft-ved-ikke-avklarte-lungenoduli)