Blodprøvebasert test (Elecsys Preeklampsi sFlt 1 & PlGF) ved mistanke om svangerskapsforgiftning (preeklampsi)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/blodprovebasert-test-elecsys-preeklampsi-sflt-1-plgf-ved-mistanke-om-svangerskapsforgiftning-preeklampsi)