Blodprøvetest (Enhanced liver fibrosis test, ELF-test, Advia Centaur) for påvisning av leverfibrose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/blodprovetest-enhanced-liver-fibrosis-test-elf-test-advia-centaur-for-pavisning-av-leverfibrose)