Bruk av telemedisin i form av elektroniske billedoverføring av billediagnostikk (teledermatologi / teledermoskopi) ved mistanke om hudkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/bruk-av-telemedisin-i-form-av-elektroniske-billedoverforing-av-billediagnostikk-teledermatologi-teledermoskopi-ved-mistanke-om-hudkreft)