Ultralyddiagnostikk for oppfølging av pasienter med klinisk stabil leddgikt (revmatoid artritt)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/clinically-stable-rheumatoid-arthritis-musculoskeletal-ultrasound)