Cone-beam computed tomografi (CBCT) skanner (OnSight 3D Extremity, CurveBeam PedCat, Planmed Verity) for vurdering av skader i armer eller bein

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/cone-beam-computed-tomografi-cbct-skanner-onsight-3d-extremity-curvebeam-pedcat-planmed-verity-for-vurdering-av-skader-i-armer-eller-bein)