CT skanning ved mistanke om blindtarmbetennelse

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/ct-skanning-ved-mistanke-om-blindtarmbetennelse)