Cytologisk prøvetaking med svamp (Cytosponge) som alternativ til endoskopi i utredning av Barrett øsofagus

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/cytologisk-provetaking-med-svamp-cytosponge-som-alternativ-til-endoskopi-i-utredning-av-barrett-osofagus)