Fjernovervåking av pasienter med diabetes type 1 og type 2 diabetes

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/diabetes-home-and-mobile-health-monitoring)