Gentest (OncoBeam RAS CRC) for påvisning av tumor DNA mutasjoner i sirkulerende DNA ved metastatisk kolorektalkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/gentest-oncobeam-ras-crc-for-pavisning-av-tumor-dna-mutasjoner-i-sirkulerende-dna-ved-metastatisk-kolorektalkreft)