Hurtigtest for påvisning av human placental-alpha-microglobulin-1 (PAMG-1) (PartoSure) i vagina ved mistanke om tidlig fødsel

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/hurtigtest-for-pavisning-av-human-placental-alpha-microglobulin-1-pamg-1-partosure-i-vagina-ved-mistanke-om-tidlig-fodsel)