Hurtigtest (pasientnærtest, Nephrocheck) for vurdering av akutt nyreskade

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/hurtigtest-pasientnaertest-nephrocheck-for-vurdering-av-akutt-nyreskade)