Ikke-invasiv test (Check2C™) ved inflammatorisk tarmsykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/ikke-invasiv-test-check2c-ved-inflammatorisk-tarmsykdom)