Inflammasjonsmarkør suPAR (TurbiLatex suPARnostic) for vurdering av inflammasjon og prognose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/inflammasjonsmarkor-supar-turbilatex-suparnostic-for-vurdering-av-inflammasjon-og-prognose)