MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionisation- time of flight mass spectrometry) for påvisning av antibiotikaresistente bakterier

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/maldi-tof-ms-matrix-assisted-laser-desorption-ionisation-time-of-flight-mass-spectrometry-for-pavisning-av-vancomycinresistente-enterokokker)