Multiparametriske MR-bilder (LiverMultiScan™) i utredning av leversykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/multiparametriske-mr-bilder-livermultiscan-i-utredning-av-leversykdom)