Ny metode (Freelite assay) for påvisning av myelomatose (beinmargskreft) i primærhelsetjenesten - Oppdatert retningslinje fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/multiple-myeloma-and-related-disorders-freelite-assays-and-alternative-technologies-identified-during-scoping-for-diagnosis-in-primary-care)