Nettbasert test (P1vital eHealth Emotional Test Battery) for tidlig vurdering av behandlingseffekt ved depresjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/nettbasert-test-p1vital-ehealth-emotional-test-battery-for-tidlig-vurdering-av-behandlingseffekt-ved-depresjon)