Hurtigtest (Neuropad) for å oppdage preklinisk diabetisk perifer nevropati

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/neuropad-for-detecting-preclinical-diabetic-peripheral-neuropathy)